Encyklopedický slovník

Spätná väzba

Spätná väzba je ... Čo je spätná väzba?

spätná väzba je vplyv výsledkov fungovania systému (objektu) na povahu tohto fungovania. Ak vplyv spätnej väzby posilní výsledky fungovania, takáto spätná väzba sa nazýva pozitívna; ak oslabuje - negatívne. Pozitívna spätná väzba zvyčajne vedie k nestabilnej prevádzke systému; negatívna spätná väzba stabilizuje fungovanie systému, zabezpečuje jeho stabilitu. Používa sa v automatických riadiacich systémoch, v zariadeniach rádiovej elektroniky atď .; spätná väzba pôsobí aj vo všetkých živých organizmoch. * * * FEEDBACK FEEDBACK, vplyv výsledkov fungovania systému (objektu) na povahu tohto fungovania. Ak vplyv spätnej väzby posilní výsledky fungovania, takáto spätná väzba sa nazýva pozitívna; ak oslabuje - negatívne. Pozitívna spätná väzba zvyčajne vedie k nestabilnej prevádzke systému; negatívna spätná väzba stabilizuje fungovanie systému, zabezpečuje jeho stabilitu. Používa sa v automatických riadiacich systémoch, v zariadeniach rádiovej elektroniky atď .; spätná väzba pôsobí aj vo všetkých živých organizmoch.

encyklopedický slovník. 2009.