Biografický slovník

Eudoxiou (dcéra Ivana III)

Eudoxiou (dcéra Ivana III) - to je ... Čo je Eudoxiou (dcéra Ivana III)?
Evdokia - dcéra Ivana III Sophia Palaeologus. V roku 1506 Vasilij III ženatý Kazan Kuydakula princa, konvertoval na kresťanstvo.

Biografický slovník. 2000.