Biografický slovník

Eustace Kissel

Eustace Kisel - A ... Čo je Eustace Kissel?
Eustace Kissel - šľachtic Volyn, bývalý Uniate. Okolo roku 1614, kedy sa mesto Kisielin (teraz Vladimir-Volyne, provincia Volyni) bol založený jeho majiteľ Chaplichem vyššia sotsinianskoe školskom Eustathius bol jej prvým rektorom. On vlastné báseň v Gréci (báseň o smrti Potocký publikoval v roku 1628), grécky preklad knihy Tomáš Kempenský jazyk "nasledovanie Krista", publikoval v Frankfurt an der Oder v roku 1626, a polemický "Antapologiya" namierené proti "ospravedlnenie" Meletios Smotritsky a výsledné útoky na ortodoxnej Smotritsky svoje sympatie v prípade, že výučba protestantmi a ďalšími kacíri. "Antapologiya", vydanej v roku 1632 pod názvom Gelasius Diplitsa, a je venovaný hrobu Petra.

Biografický slovník. 2000.