Euroklydon - to ... Čo Euroklydon?
evroklid'on (Sk 27:. 14) - grécke meno pre sever-východ. vietor, často v blízkosti búrky.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.