Biografický slovník

Eiler Christopher

Eiler Christopher - to ... Čo je to Euler Christopher?
Euler (Christopher, 1743 - 1812) - tretí syn Euler Leonhard, strelec, sa narodil v Berlíne, zomrel v St. Petersburg , Prvý z nich bol poručík pruského delostrelectva a pri príchode v Rusku vzrástol na hodnosti generálmajora a bol vedúci závodu delostreleckých zbraní v Sestroretsk. Publikované dve práce: jeden - priechodu Venuše cez slnečný kotúč v roku 1769 ( ".. Novi Comm Petrop", vrátane XIV, 1770), druhá - o vymedzenie zemepisnej polohy astronomických pozorovaní ( "Novi Comm.", XX 1776 ). DB

Biografický slovník. 2000.