Euler Carl - je ... Čo je to Euler Carl?
Eiler (Carl, 1740 - 1790) - druhý syn Leonhard Euler, lekár, sa narodil a zomrel v Petrohrade. Doktor medicíny, bol lekár francúzskej kolónie v Berlíne od roku 1763 do roku 1766. Po návrate od otca do Petrohradu, od roku 1772 bol lekárom a členom Akadémie vied. Úvaha, ktorá bola podpísaná v jeho mene a názvom "Meditationes v Question utriem motus medius planetarum semper Mane aequo velox, An Success temporis quampiam Mutation patiatur? Et quaenam sedieť ejus causa?" (Na odolnosť proti nárazu medziplanetárneho prostredia o pohybe planét), korunovaný v roku 1760, Cenu Parížskej akadémie, so všetkou pravdepodobnosťou, hovorí jeho otec. DB

Biografický slovník. 2000.