Esencia je ... Čo je podstatou?

ESSENCE - a; Dobre. 1. Najdôležitejšia a najdôležitejšia vec. , interný obsah; esencie. Preniknúť do. problémy. Odošlite stručne s. konverzácie. Zoznámte sa s. life. Učebňa s. state. Konečne som objavil svoju hanbu. ! 2. Philos. Vnútorný základ objektov, ktorý určuje ich hlboké spojenia a vzťahy, ktoré sú objavené a poznávané vo fenoménoch. Tento fenomén as. V skutočnosti (hovorenie) v znamení. Úvodná. slovosoch. V skutočnosti, v skutočnosti. V skutočnosti sa mýlite. V podstate je to mŕtve číslo! Základná, druhá (2-miestne). Charakteristická vlastnosť tohto javu. C-vzťahy, vzťahy. * * * kategórie suschnostfilosofskaya, udržanie stabilnej a definovanie vlastností objektu, jeho podstatnej základné súčasti (jeho "prírodné"), na rozdiel od mňa a jeho menších prvkov prítomných v jeho konkrétnom javu. V dejinách filozofie, veľký dôraz bol opozície esenciou a existenciou, ktorá siaha až do Aristotelova rozlišovanie "prvý" a "druhú" látky.

encyklopedický slovník. 2009.