Malá dohoda - to je ... Čo je Malá dohoda?

Malé Antanta 1920-1938 blok Československa, Rumunska a Juhoslávie; hlavné prepojenie vo francúzskom systéme vojensko-politických aliancií v Európe v rokoch 1920-1930.

encyklopedický slovník. 2009.