Biografický slovník

Eleonskii Fedor Petrovich

Eleonskii Fedor Petrovich - A ... Čo je Olivová hora Fedor Petrovič?
Eleonskii Fedor Petrovich - spisovateľ, absolvent petrohradskej teologickej akadémie. Jeho hlavné dielo: "Origenovo učenie o Božstve Syna Božieho a Svätého Ducha ao ich vzťahu k Bohu Otcovi" (Petrohrad, 1879, diplomová práca).

Biografický slovník. 2000.