Eduf je ... Čo je Eduf?
Ed'uf (Žalm 79: 1) Shoshannim Eduf. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.