Dubrovský - to je ... Čo je Dubrovský?
Dubrovský - ruský ušľachtilý zrod. Juri-Kazarin Dubrovský, úradník a tlačiareň Dumy bol popravený Groznym v roku 1567 s tromi synov, dvoma vnučkami a troma vnučkami. Klimentý-Bogdan Dubrovský (zomrel v roku 1662) bol pokladníkom carského a šľachtického šľachta. Jeho potomstvo bolo zahrnuté do časti v genealogickej knihe moskovskej provincie. Tri druhy Dubrovského sa datujú do druhej polovice 17. storočia a sú zahrnuté v VI časti genealogických kníh provincií Vologda, Kursk a Novgorod.

Biografický slovník. 2000.