Sen je ... Čo je to sen?
snívanie je niekedy zjavením Boha, a preto v dávnych dobách bola veľká dôležitosť spojená so snami (Rímskym 33: 14-18). Ale sny sú najnižšou úrovňou zjavenia (Numeri 12: 6-8) a boli často zneužívaní falošnými prorokmi (Jeremiáš 23:28). Teraz Boh hovorí v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi (Židom 1: 2). ( pozri videnie)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.