Encyklopedický slovník

Odvodňovací systém

Odvodňovací systém - ... Čo je odvodňovací systém?

odvodňovacie sistemaizbytochno hydratovaná plocha pozemku s hydro (drenážne siete, stavidiel, čerpacích staníc, a tak ďalej. P.) a prevádzkové (cesty, mosty, meracie stanice) zariadenia poskytujúce jeho odvodnenie. Najprogresívnejšie uzavreté drenážne systémy. * Odvodňovacie SISTEMAOSUSHITELNAYA SYSTEM plocha pozemku je nadmerne smočí hydro (drenážne siete, brán, čerpacích staníc a podobne. P.) a prevádzkové (cesty, mosty, meracích staníc) konštrukcií, zabezpečenie jeho odvlhčenie. Najprogresívnejšie uzavreté drenážne systémy.

encyklopedický slovník. 2009.