Encyklopedický slovník

Redakčný výbor

Redakčná rada - je to ... Čo je to redakčný výbor?

komissiigosudarstvennoe redakčný inštitúcia so sídlom v marci 1859, aby zvážila uvoľnenie projektov nevoľníkov, zložený z krajinských výborov. Redakčné komisie pozostávali z úradníkov a členov odborníkov - predstaviteľov miestnej šľachty; Skončili sme v októbri 1860 pripravilo návrh reformy sedliackeho roku 1861. * * * EDITORIAL KOMISSIIREDAKTSIONNYE Komisia, v Rusku v roku 1859-60 projektov označených reforma roľník, zložený z provinčných výborov. Pozostávali z úradníkov a odborníkov z miestnej šľachty.

encyklopedický slovník. 2009.