Biografický slovník

Dostojevskij Mikhail

Dostojevskij, Michail Michajlovič - to je ... Čo je to Dostojevskij, Michail Michajlovič?
Dostojevskij, Michail Michajlovič - spisovateľ (1820-1864), brat známeho spisovateľa. Študoval v spoločnosti Reval Engineering. V raných 40. rokov odišiel do dôchodku a presťahoval do Petrohradu, kde publikoval niekoľko poviedok v časti "Poznámky z vlasti", "dcéra", "Mr. Svetelkin", "Sparrow" (1848), "Two old man" (1849), "Päťdesiat roky "(1850), komédia" Starší a malý "(1851); Položil niekoľko kritických článkov v časopise Pantheon (1848, 1852). Cez vydal svoju krásnu preklad Goethe ( "Reynard líška", v časti "Poznámky z vlasti", 1848) a Schillera ( "Don Carlos" v "Knižnica pre čítanie", 1848). Podporný Fourier nápadov, Dostojevskij a jeho brat bol zapojený do prípadových Petrashevists, ale pre nedostatok aktívnej účasti na jeho okruhu, bol prepustený. V roku 1861, po návrate svojho brata do Petrohradu. Spoločne vydával časopis "Time", zakázaný v roku 1863. V roku 1864 začala publikáciu "The Age", ale o pár mesiacov neskôr zomrel. - Pozri "Epocha", 1864, jún.

Biografický slovník. 2000.