Biografický slovník

Donaurov Sergei

Donaurov Sergej Ivanovič - je to ... Čo Donaurov Sergej Ivanovič?
Donaurov, Sergej Ivanovič - skladateľ piesní (1839-1897), jeden z posledných predstaviteľov našej hudobnej amateurism. Študoval v zborových listoch, slúžil v rôznych ruských ambasádach; Neskôr bol cenzorom a členom rady Generálneho riaditeľstva pre tlač. Jeho diela Donaurov sám nepripisoval veľký význam; napriek tomu boli veľmi časté medzi nepripravenými spevákmi a boli ľahko publikované vydavateľmi. Podľa jeho textúry sú Donaurovove romány úplne amatérske, podplácajúc veľkú verejnosť lacnou "melodiou". Obzvlášť populárne boli: "Pokojné na ceste", "Separácia", "Iba sa len trochu temne". Donaurov tiež napísal dve operety: "Christopher Columbus" a "Journey to the Moon", ktorých skóre sa stratilo v cisárskom riaditeľstve. divadiel.

Biografický slovník. 2000.