Biografický slovník

Dolby Ivan Petrovich

Dolby Ivan Petrovich je ... Čo je Dolby Ivan Petrovich?
Dolby, Ivan Petrovich - matematik, spisovateľ a verejnosť (1853 - 1912). Vysokoškolské vzdelanie získal v banskom inštitúte. Bol učiteľom matematiky na vojenskej gymnázium v ​​Orenburgu a Nádžovom kadetnom zbore v Nižnom Novgorode. V roku 1896 bol zvolený za predsedu Vysokej matematiky v banskom inštitúte. Publikoval niekoľko diel (hlavne o teóriu eliptických funkcií a abelských integrálov) v ruských a zahraničných časopisoch. Od roku 1905 Dolby zverejnené v periodických publikácií progresívne sériu článkov o aktuálnych spoločenských problémoch a zúčastnil prvého Phasis oslobodeneckého hnutia (politickej rauty, "Union zväzov"). Životopis Dolby a zoznam diel zverejnených v banskom inštitúte Izvestia za rok 1912

Biografický slovník. 2000.