Pes je ... Čo je to pes?
sob'aka - nečisté zviera podľa zákona (Lev 11: 27). Židia boli znechutení psy (Exodus 22:31, Deuteronom 23:18, Izaiáš 56:11, Izaiáš 66: 3, Matúš 7: 6, Filip 3: 2, Zjavenie 22:15) a v Biblii sa častejšie nazývajú psy (Rim 30: 1, Žalm 21: 17,21, Mt 15,26). Ako je zrejmé z Mat. 15: 27 Psy pohanov boli dovolené pod stolom pri jedle a teraz je to jedno z milovaných zvierat civilizovaných národov. V každom čase však psy vzbudili veľa znechutenia pre svoju osobitnú nestyďanosť a niektoré nechutné inštinkty.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.