Biografický slovník

Dmitriev-Svechin Nikolai

Dmitriev-Svechin Nikolai - to ... Čo Dmitriev-Svechin Nikolai?
Dmitriev-Svechin (Nikolaj) - známy talentovaný huslista, sa narodil v roku 1824, získal hudobné vzdelanie v Drážďanoch; účinkoval s veľkým úspechom v rôznych európskych mestách, potom slúžil v cisárskom divadle v Petrohrade. M.P.

Biografický slovník. 2000.