Biografický slovník

Dimitri Pavlovich

Dimitri Pavlovich - A ... Čo je Dimitri Pavlovich?
Dimitri Pavlovich - veľký princ, syn veľkoknieža Pavol a veľkovojvodkyňa Alexandra zomrel Bonner; sa narodil 6. septembra 1891.

Biografický slovník. 2000.