Rozdiel je ... Aký je rozdiel?

DROP -a; m. 1. Miesto prudkého poklesu v spodnej časti nádrže, na vozovke, na zemskom povrchu. Automobil sa približoval na ceste. Rieka vrie na okraji. Piesočné kopce. 2. Rozdiel v úrovni smth. (teplota, tlak, nadmorská výška). Ostré kopce v horách. Vážne zmeny krvného tlaku. Veľké zmeny vonkajšej teploty. 3. Špeciálne. Hydraulické zariadenie na reguláciu rýchlosti vody v kanáli. * * * drop1) hydraulická konštrukcia na kanáli alebo inom vodovodnom potrubí, ktoré spája dve netlakové časti umiestnené na rôznych úrovniach. Rozdiely sú otvorené, polotučné, tlakové alebo vo forme rýchlych prúdov s konzolovým odpadom s vodou (pozri obr.). 2) Rozdiel teplôt, tlakov a iných podobných parametrov.

* * * PERESPADERADAD,

1) konštrukcia na kanáli alebo inom vodovodnom potrubí, ktoré spája dve časti umiestnené na rôznych úrovniach.

2) Rozdiel v hodnotách teplôt, tlakov atď. Parametrov.

encyklopedický slovník. 2009.