Deut. 13: 2 je ... Čo je Deut. 13: 2?
a splnil znamenia alebo zázrak, ktorý hovoril k vám, a hovoriť okrem "Poďme za inými bohmi, ktoré nepoznáš, a my im slúžiť," -Ier. 14: 14

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.