Deut. 24: 13 je ... Čo je to Deut. 24: 13?
mu sľub znova, keď slnko vchádza dole, aby mohol spať vo svojom odeve, a požehná tebe, - a dáte [tieto veci] v spravodlivosti na Hospodina, svojho Boha. Ex. 22: 26 Ez. 33: 15

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.