Deut. 18: 14 je ... Čo je to Deut. 18: 14?
Z týchto národov, ktoré budete vyvlastniť počúval jasnovidci a veštkyne, a nie ste Pán, tvoj Boh, dal.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.