Deut. 15: 14 je ... Čo je to Deut. 15: 14?
s poskytnutím ho štedro zo svojho stáda, humno a pres tvoja: daj mu, ako ťa požehnal Hospodin, tvoj Bôh:

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.