Deut. 14: 18 je ... Čo je to Deut. 14: 18?
a volavky a Zuya podlé pokolenia svojho, a cíbik a bat.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.