Deut. 12: 22 je ... Čo je to Deut. 12: 22?
Ale jes ich, ako jdete kamzík a jeleň; nečistý aj čistý človek môže jesť to; Deut. 15: 22

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.