Deut. 12: 20 je ... Čo je to Deut. 12: 20?
Keď Pán bude šíriť svojmu Bohu, pomedzí tvojej, ako ti hovoril, a povieš:, Budem jesť mäso ", pretože vaša duša praje jesť mäso - potom na žiadosť svojej duše, Jedzte mäso. Gen. 28: 14. 19: 8

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.