Deut. 12: 12 je ... Čo je to Deut. 12: 12?
a budete radovať pred Hospodinom, svojím Bohom, vy i vaši synovia a vaše dcéry, a tvoji služobníci, a vaše otrokyne a Levita, ktorý je v tvojich bránach, pretože nemá žiadny podiel ani dedičstvo s vami , Num. 18: 20 Num. 18: 24 Deut. 10: 9

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.