Deut. 1: 3 je ... Čo je Deut. 1: 3?
v štyridsiateho roku jedenásteho mesiaca, prvý [deň] Z mesiaca hovoril Mojžiš synom Izraelovým všetko, čo im prikázal Hospodin o nich.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.