Determinant je ... Čo je kvalifikátor?

DEFINÍCIA -th; m. 1. Kniha. To, čo sa určí, je určované v smeth. Zvuk môže byť detektor rýchlosti. Hlavným determinantom času je pohyb slnka vo vesmíre. 2. Špeciálne. Príručka (kniha alebo tabuľka) na definovanie témy. Oh. rastliny. Oh. ryby. 3. Mat. Matematický výraz, pomocou ktorého možno jednoducho a stručne formulovať pravidlá na riešenie a skúmanie algebraických rovníc prvého stupňa. * * * Determinant (determinant), vypracovaný určitým pravidlom n 2 čísla matematický výraz použitý v roztoku a štúdium sústav algebraických rovníc 1. stupňa. Číslo n sa nazýva determinant poradia. Takže, determinant. 2. rádu, ktorá sa skladá zo štyroch čísel a 1 , b 1 , a 2 , b 2 označuje

1 , b 2 , b 1 a 2 . * * * OPREDELITELOPREDELITEL (determinanty), vypracované určitým pravidlom n 2 čísla matematický výraz použitý v roztoku a štúdium sústav algebraických rovníc 1. stupňa. Číslo n sa nazýva poradie determinantu. To znamená, že determinant rádu 2, skladá zo štyroch čísel a 1 , b 1 , a 2 , b 2 znamená:

a a 1 b 2 - b 1 a 2 .

encyklopedický slovník. 2009.