Biografický slovník

Deich Viktor I.

Deutsch Victor I. - Čo je ... Čo je Deich Viktor Iosifovich?
Deutsch (Victor I.) - inžinier, sa narodil v roku 1866. Potom, čo dokončil jeho vzdelanie na Inštitúte inžinierov nerozdeleného profesorom ústave v oddelení vodovodov a kanalizácií. Od roku 1893 pôsobil v odbore stavebníctvo na Ústave poľnohospodárstva a lesníctva Novo-Alexandria a tam vyučoval geodéziu. Od roku 1899 preniesol pánovi na novo zriadený Varšavský polytechnický inštitút, oddelenie hydraulických konštrukcií. Od roku 1900 je dekanom inžinierskeho a stavebného oddelenia menovaného ústavu. Deutsch Praktická aktivita bola vyjadrená v diele západnej expedície odčerpať močiare a expedície zavlažovanie južný Rusko a Kaukaz, a od roku 1893 - 1897 rokov. Deutsch pracoval ako hydrologický inžinier na expedícii lesníckeho oddelenia pre testovanie a účtovníctvo vôd a lesníctva na juhu Ruska; v "Zbierke" poslednej expedície sú v časti "Praktické diela" vytlačené: "Hydrotechnické diela z roku 1893" a "Skúsenosti s reguláciou a využívaním vodného systému stepí" (Petrohrad, 1898).

Biografický slovník. 2000.