Biografický slovník

Deditsky Bogdan

Deditsky Bogdan - to ... Čo Deditsky Bogdan?
Deditsky (Bogdan) - vynikajúce Galicia-ruský spisovateľ, sa narodil v roku 1827; bol učiteľom ruštiny a poľštiny v telocvični. Prvý išiel spolu s Poliakmi, potom pod vplyvom Metropolitnej Yakhimovich a Jacob Golovatskii stal "narodovtsi" a začal vydávať noviny "Word"; Od roku 1865 sa stal pánom Russophilem, čo spôsobilo, že sa postavil proti ostrej separácii Ukrainophilism. V roku 1859, kedy gróf Goluchowski doska napadlo nahradiť ruský Kirillovskoye latinské písmeno, Deditsky napísal dve diela proti nemu. Vlastní veľa básní v jazyku, ktorý je dosť blízko ruského literárneho filmu; z nich sa najlepšie považuje za "Bui-tour Vsevolod" (1860). V roku 1860 publikoval Deditsky almanachu "Zorya galícijský", ktorá zahŕňa príbehy, básne, články etnografické a historické. NS-in.

Biografický slovník. 2000.