Deklinácie - to ... Čo je to deklinácia?

Deklinácia -I; p 1 na svahoch - a majú tendenciu klesať - chudé ... > Vítame smb. sklonenou hlavou. Zapojiť pokles koho., o kom., na jeho stranu. 2. g. zmeniť názov na prípade a počtu (podstatné mená, . adjektíva, číslovky a zámená) // class slov, spojené komunita vzdelávanie prípadové formy, ktorého vzorka meniť slová tejto triedy substantiv prvý deklinácie ◊ .. Magnetická deklinácia; vychýlenie P. Uhol medzi magnetickým a geografickej poludníku v danom mieste zemského povrchu Deklinácie svietidlá Astron Uhol medzi smerom svietidlá a rovinou rovníka * ...... skloňovanie Aj

1) Zmena názvu prípadu a čísla (pozri. skloňovanie). 2) Typ zmeny slov pre prípad a čísla predstavujúce najmä paradigmy (1. deklinácie deklinácie v mäkkej spoluhlásky).

II

(označený Δ), jeden z rovníkových súradníc; Kruh oblúk deklinácie rovníka na svetlo; merané obe strany rovníka (0 až ± 90 °, na severnej pologuli nebeskej sféry deklinácie pozitívne).

encyklopedický slovník. 2009.