Biografický slovník

Debu Konstantin Matveev

Debu Konstantin Matveev - je to ... Čo debu Konstantin Matveev?
debu, Konstantin Matveev - Petrashevist brat Ippolit Matveyevich, narodený v roku 1810, slúžil v ázijskej odboru ministerstva zahraničných vecí. V roku 1849 bol v prípade Petraševského zatknutý. V procese sa uznalo, že Debu bol na stretnutiach s Kashkinom, "kde hovorili o možnosti uplatniť Fourierovu doktrínu na život Ruska" a o organizácii knižnice zakázaných kníh; bol na večeri 7. apríla, "počúval vystúpenia" a súhlasil s preložením diela Fourier; v decembri 1848 sa zúčastnili stretnutí o vytvorení tajnej spoločnosti. Súd odsúdil Debuho na smrť, ale kvôli Najvyššiemu potvrdeniu bola poprava nahradená odňatím všetkých práv a odkazom na väzňové spoločnosti inžinierskeho oddelenia počas 4 rokov.

Biografický slovník. 2000.