Debosoftware je ... Čo je to Debosoftware?
Debosobr je ruská šľachtická rodina. Predkovia z nich, Isaac Debosser, francúzsky šľachtic, protestant, odišiel po vydaní Nantesovho dekrétu v Prusku. Jeden z jeho synov, Leopold, vstúpil do ruskej služby a bol veliteľom v Azove (zomrel v roku 1758). Rod je zahrnutý v časti iI a IV časti genealogických kníh provincií Nižný Novgorod, Orenburg a Kazaň.

Biografický slovník. 2000.