Smrť je ... Čo je smrť?
- zánik alebo absencia života, oddelenie od tela. Smrť nebolo stvorené Bohom. Keď Boh (človek) stvoril človeka ako krásny, len ho varoval, že zomrie, ak by ukázal neposlušnosť, odbočil od Božieho prikázania, odišiel od Boha. A muž šiel presne touto cestou