úVrati - to je mŕtvy ... Aký to má zmysel?

tochkakraynee mŕtva poloha piestu ovládať piesty, v ktorej jeho rýchlosť nulová. V hornej úvrati zodpovedá najväčšej vzdialenosti piestu od kľukového hriadeľa, tým nižšia - najmenší. * DEAD TOCHKAMERTVAYA bod, krajné polohy piestu ovládať piesty, v ktorej jeho rýchlosť nulová. Hornej úvrati zodpovedá najväčšej vzdialenosti piestu od kľukového hriadeľa, tým nižšia - najmenší.

encyklopedický slovník. 2009.