Biografický slovník

David (svätý)

David (svätý) je ... Čo je David (svätý)?
David svätý, syn kniežaťa Jaroslavla Theodora svätého a princeznej Anny (Konchaki, princezná Horda); o smrti svojho otca v roku 1299, vzal v Jaroslavli knížecí stôl. Zomrel v roku 1323 a bol pochovaný v Jaroslavle, v kláštore Premenenia. Pamiatky boli nájdené v roku 1463. Pamäť sa oslavuje 5. júna a 19. septembra.

Biografický slovník. 2000.