Biografický slovník

Dannenstern

Dannenstern - to ... Čo Dannenstern?
Dannenstern - šľachtickej rodiny. Jeho predchodca, švédsky komisár Ernst Metziu v Rize, bol postavený v roku 1699 v švédskej šľachtickej dôstojnosti. Jeho potomstvo je zahrnuté v časti v genealogickej knihe provincie Minsk.

Biografický slovník. 2000.