Biografický slovník

Grigory Danilova

Grigory Danilova - to ... Čo je Grigory Danilova?
Danilova, Grigory - vojenský učiteľ (1825-1906), generál pechoty. Bol inšpektorom triedy 2. kadetného zboru a riaditeľom II. Vojenskej strednej školy v Petrohrade, na ktorom boli vďaka jeho snahám zriadené pedagogické kurzy. Bol členom hlavnej vojenskej výchovnej komisie a vychovávateľom súčasného cisára cisára a neskorého veľkovojvodu George Alexandroviča. - Porov. Prokopiev "Na pamiatku GG Danilovič" ("Ruská starovekosť", 1908, č. 9); Elnitský "G. G. Danilovič" ("Pedagogická zbierka", 1906, č. 6).

Biografický slovník. 2000.