Biografický slovník

Dagaev Nestor K.

Dagaev Nestor K. - je to ... Čo Dagaev Nestor K.?
Dagaev, Nestor Konstantinovič - spisovateľ (narodený v roku 1871), majster Petrologickej teologickej akadémie. Hlavné diela: "History of the starozákonného kánonu" (Petrohrad, 1898 Diplomová práca), "z dvoch najdôležitejších problémov v histórii starozákonného kánone" ( "Christian Reading", 1899, № 4); "Otázka Veľkej synagógy" ( "Christian Reading ", 1895, xi).

Biografický slovník. 2000.