ÚDolie je ... Čo je to súdne údolie?
sud'a dol'ina (Joel 3:. 14) - cm (Joel 3. 14) .. Údolie Jozafat, údolie.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.