Encyklopedický slovník

Súdny poradca

Externý poradca je ... Čo je externý poradca?

súdu sovetnikv ruská Ríša občianskej poradí (7. trieda). Pozrite si centrálu. * * * Dozorný poradca poradného poradcu, v Ruskej ríši civilné postavenie (7. trieda). Pozrite si hlavného operátora ( pozri COLUMN COACH).

encyklopedický slovník. 2009.