Police - to je ... Aké regály?

merače (geol.), Názov podhorí hraničí severnej Tien Shan. * * * PRILAVKIPRILAVKI v geológii - názov podhorí ( zobraziť podhorí.), Ktoré hraničí severnej Tien Shan.

encyklopedický slovník. 2009.