Encyklopedický slovník

Mednookisny na

Mednookisny element - to je ... Čo je mednookisny položku?

mednookisny elementgalvanichesky člen, v ktorom je kladná elektróda vyrobená zvyčajne z oxidu medi so spojivom, (vo forme brikiet), negatívne - zinku s prísadou ortuti, a elektrolyt najviac často slúži ako roztok hydroxidu sodného. Eds 0, 88-0, 95 V. Používa sa predovšetkým v alarmových a komunikačných inštaláciách. * MEDNOOKISNY ELEMENTMEDNOOKISNY prvok, elektrochemický článok, v ktorom je kladná elektróda vyrobená zvyčajne z oxidu medi s spojivom (vo forme brikiet), negatívne - zinku s ortuťou látky a elektrolytu je najčastejšie hydroxid sodný. Eds 0, 88-0, 95 V. Používa sa predovšetkým v alarmových a komunikačných inštaláciách.

encyklopedický slovník. 2009.