Encyklopedický slovník

Natívna meď

Natívna meď je ... Čo je natívna meď?

meď je natívnym minerálom triedy prírodných prvkov, cu. Nečistoty z Fe, Ag, Au. Medené červené kryštály, dendrity a iné vylučovanie, tuhé hmoty. Tvrdosť 2, 5-3; hustota 8, 4 až 8, 9 g / cm 3 . Hydrotermálny a hypergénny pôvod. Je súčasťou medených rúd. * * * COPPER SELF-GREAT MAJOR, minerál triedy pôvodných prvkov ( pozri SELF-GREEN ELEMENTS), Cu. Nečistoty z Fe, Ag, Au. Medené červené kryštály, dendrity ( cm DENDRITY) atď., Vylučovanie, tuhé hmoty. Tvrdosť 2, 5-3; hustota 8, 4 až 8, 9 g / cm 3 . Hydrotermálne ( pozri HYDROTHERMÁLNE VKLADY) a hypergénne ( pozri HYPERGÉNNE DEPOZITY). Je súčasťou medených rúd.

encyklopedický slovník. 2009.