Obrysy sú ... Čo sú to obrysy?

obvodyvneshnye obrysy trupu plavidla. Sú tu ostré a tupé obrysy. Z tvaru obtoku závisí mnoho prevádzkových vlastností plavidla. * * * OBVODYABVODY, vonkajšie obrysy trupu plavidla. Sú tu ostré a tupé obrysy. Z tvaru obtoku závisí mnoho prevádzkových vlastností plavidla.

encyklopedický slovník. 2009.