Svedomie je ... Čo je svedomie?
s'ovest - morálne cítenie, vedomie a chápanie ľudskej duše svojich vlastných činov a motívov (Rim 2: 15.). Svedomie nie je hlas Boží, ako niektorí si myslia. ľudského svedomia je jeho postoj k vedel, že Božie zákony, a to môže byť spálený a zla (1 Timoteovi 4:. 2; Židom 10: 22), a ľudia by mali usilovať, aby ju udržali čisté (1 Pt 3: 16, 21.). Slovo "svedomie" sa nenachádza v Starom zákone.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.