Pripojenie - to ... Čo je komunikácia?

spojenia (v stavebníctve), rámové stavebné prvky (zariadenia), ktoré poskytujú jeho priestorovú tuhosť a stabilitu hlavných (ložisko) konštrukcií , Komunikačný systém sa obvykle skladá z tyčových konštrukcií (hospodárstvo portály), a jednotlivé tyče (zátvorky, atď). * * * SVYAZISVYAZI, v stavebných konštrukciách - stavebné rámcových prvkov (zariadenia), poskytujúce jeho priestorovú tuhosť a stabilitu hlavných (ložisko) štruktúr. Komunikačný systém všeobecne pozostáva z tyčových konštrukcií (hospodárstvo portály), a jednotlivé tyče (zátvorky, atď).

encyklopedický slovník. 2009.